Νέα Μάκρη , 10182 , Μεζονέτα
€ 150.000
Μαραθώνας , 40026 , Μονοκατοικία
€ 175.000
Νέα Μάκρη , 10159 , Μονοκατοικία
€ 260.000
Νέα Μάκρη , 10312 , Μεζονέτα
€ 168.000
Νέα Μάκρη , 10319 , Μεζονέτα
€ 145.000
Νέα Μάκρη , 10162 , Μεζονέτα
€ 250.000
Βουτζάς , 30020 , Μονοκατοικία
€ 450.000
Μαραθώνας , 40033 , Μεζονέτα
€ 150.000
Νέα Μάκρη , 10209 , Μεζονέτα
€ 250.000
Ραφήνα , 20219 , Μεζονέτα
€ 220.000
Νέα Μάκρη , 10185 , Μεζονέτα
€ 320.000
Μαραθώνας , 40100 , Μονοκατοικία
€ 200.000
Νέα Μάκρη , 10170 , Μεζονέτα
€ 350.000
Νέα Μάκρη , 10264 , Μεζονέτα
€ 350.000
Νέα Μάκρη , 10213 , Μονοκατοικία
€ 270.000
Μαραθώνας , 40043 , Μονοκατοικία
€ 210.000
Ραφήνα , 20193 , Διαμέρισμα
€ 190.000
Μαραθώνας , 40083 , Μονοκατοικία
€ 145.000
Μαραθώνας , 40022 , Μονοκατοικία
€ 185.000
Μαραθώνας , 40016 , Μεζονέτα
Αρτέμιδα - Βραυρώνα , 50041 , Μονοκατοικία
€ 185.000
Νέα Μάκρη , 10317 , Μονοκατοικία
€ 240.000
Αρτέμιδα - Βραυρώνα , 50012 , Μονοκατοικία
€ 352.000
Μάτι , 10216 , Μονοκατοικία
€ 650.000
Ραφήνα , 20312 , Μονοκατοικία
€ 320.000
Αρτέμιδα - Βραυρώνα , 50088 , Μονοκατοικία
€ 480.000
Νέα Μάκρη , 10251 , Μεζονέτα
€ 250.000
Ραφήνα , 20310 , Μονοκατοικία
€ 430.000
Νέα Μάκρη , 10265 , Διαμέρισμα
€ 180.000
Ραφήνα , 20309 , Μονοκατοικία
€ 220.000
Ραφήνα , 20145 , Μονοκατοικία
€ 180.000
Νέα Μάκρη , 10029 , Μεζονέτα
€ 280.000
Μαραθώνας , 40028 , Πωλείται
€ 200.000
Νέα Μάκρη , 10161 , Πωλείται
€ 220.000
Νέα Μάκρη , 10163 , Πωλείται
€ 900.000
Νέα Μάκρη , 10155 , Πωλείται
€ 590.000
Νέα Μάκρη , 10102 , Πωλείται
€ 600.000
Ραφήνα , 20006 , Πωλείται
Ραφήνα , 20235 , Πωλείται
Νέα Μάκρη , 10307 , Πωλείται
€ 55.000
Νέα Μάκρη , 10219 , Πωλείται
€ 100.000
Νέα Μάκρη , 10221 , Πωλείται
€ 65.000
Νέα Μάκρη , 10070 , Πωλείται
€ 60.000
Ραφήνα , 20298 , Πωλείται
€ 70.000
Νέα Μάκρη , 10321 , Πωλείται
€ 350.000
Μαραθώνας , 40104 , Πωλείται
€ 100.000
Μαραθώνας , 40103 , Πωλείται
€ 60.000
Νέα Μάκρη , 10308 , Πωλείται
€ 128.000
Μαραθώνας , 40063 , Πωλείται
€ 85.000
Μαραθώνας , 40101 , Πωλείται
€ 120.000
Νέα Μάκρη , 10297 , Πωλείται
€ 240.000
Μαραθώνας , 40099 , Πωλείται
€ 40.000
Νέα Μάκρη , 10293 , Πωλείται
€ 60.000
Μάτι , 10268 , Πωλείται
€ 350.000
Νέα Μάκρη , 10260 , Πωλείται
€ 85.000
Νέα Μάκρη , 115 , Πωλείται
€ 80.000
Μαραθώνας , 503 , Πωλείται
€ 420.000
Νέα Μάκρη , 501 , Πωλείται
€ 40.000
Μαραθώνας , 502 , Πωλείται
€ 900.000